Kemal Paşazade'nin Felsefi ve Kelami Görüşleri

Barkod 9751723671
Yazar Dr.Şami Öçal
Yayın Evi / Çevirmen T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları / Türkçe
Sayfa / Baskı Yılı 481 / 2000
Bulunduğu Merkezler Atakent Okuma Evi (10 Defa Okundu)
Doğukent Okuma Evi (12 Defa Okundu)

Kemalpaşazâde, İslâm düşüncesinin çeşitli alanlarında eleştiriye ve analize dayanan eserler yazmış olup bunlarda sonuç olarak kelâm, felsefe ve tasavvufun sentezini yapmayı ve Ehl-i sünnet doktrinini aklî bakımdan temellendirmeyi hedeflemiştir. Çalışmalarıyla Anadolu’da yayılma eğilimi gösteren Bâtınî ve Safevî-Şiî propagandalarının önüne geçmeyi düşünmüştür. Bu çerçevede Hz. Îsâ’nın Hz. Muhammed’den üstün olduğunu iddia eden Molla Kabız, hulûl inancını savunan Bünyâmin Ayâşî, Pîr Ali Aksarâyî, İsmâil Ma‘şûki, Muhyiddin Karamânî gibi Melâmî şeyhleriyle Şîa aleyhinde fetvalar vermiştir.

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen