Halk Oyunları Kursu-Akşam-Kültür Merkezi

Genel

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

# Seans Adı Kalan Kontejan İşlemler
1 HALK OYUNLARI KURSU-AKŞAM-KÜLTÜR MERKEZİ
HALK OYUNLARI KURSU-AKŞAM-KÜLTÜR MERKEZİ
0