Muhtelif Kitaplardan Toplanan Kıymetli Hadisler

Barkod 000
Yazar Ömer Faruk Ergin
Yayın Evi / Çevirmen Semih Ofset / Türkçe
Sayfa / Baskı Yılı 150 / 2002
Bulunduğu Merkezler Atakent Okuma Evi (10 Defa Okundu)
Doğukent Okuma Evi (12 Defa Okundu)

Hadis kelimesi İslâmiyet’le birlikte farklı bir anlam kazanmış, âdeta onunla kadîm olan Kur’ân-ı Kerîm’in mukabili kastedilerek Resûl-i Ekrem’in sözlerine “el-ehâdîsü’l-kavliyye”, fiillerine “el-ehâdîsü’l-fi‘liyye” ve tasvip ettiği şeylere de (takrir) “el-ehâdîsü’t-takrîriyye” denilmiştir (Ebü’l-Bekā, s. 370, 402). Hadis âlimleri, Hz. Peygamber’in yaratılışıyla ilgili özelliklerini (şemâil) ve ahlâkî vasıflarını da hadisin kapsamı içine almışlardır. Kendi sözleri hakkında hadis kelimesini ilk defa Resûl-i Ekrem’in kullandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ebû Hüreyre’nin, kıyamet gününde kendisinin şefaatine ilk önce kimin nâil olacağını sorması üzerine Resûlullah, “Ey Ebû Hüreyre! Hadise olan merakını bildiğim için bu hadis hakkında ilk soruyu senin soracağını tahmin ediyordum” demiştir (Buhârî, “ʿİlim”, 33; “Riḳāḳ”, 51). Kadın sahâbîlerin, Hz. Peygamber’den, “Senin sözünden (bihadîsike) sadece erkekler faydalanıyor” (Buhârî, “İʿtiṣâm”, 9) diyerek kendileriyle sohbet etmek üzere bir gün ayırmasını isterken hadis kelimesini kullanmalarını tasvip etmiş, sahâbe devrinde ve daha sonraki dönemlerde bu kelime, Resûl-i Ekrem’in sözleriyle onun fiillerini ve tasviplerini bildiren haberler anlamında kullanılmıştır.

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen